x

Gullvederbuk i Skårsvatnet v/ rasteplassen
x  
meny
FISKANE I SKÅRSVATNET
x
FISH SPECIES
IN SKÅRSVATNET LAKE

x
DIE FISCHE IM SKÅRSVATNET
x
Gullvederbuk gyte
Sjå film og bilete her...
x
Fotogalleri frå Laupsadalen
med den nye brua

x
Kart over Kvam
i pdf filer

x
Map of Kvam,
-pdf file

x
     
     
x x
 
 
 
 
 
          x  
  x

Dokument frå Soldal og Skåre Grendautval:
Uttale til planprogram for masseuttak i Haukeli til Kvam herad
Innleiing
Me ynskjer med dette å gje nokre innspel til planprosessen for masseuttak i Haukeli.
Soldal og Skåre er i dag eit område med spesielle buverdiar og representerer eit variert landskap. Soldal med Teigland er eit naturlig amfi, der alle gardane har utsikt mot Myrane, Haukeli og steinbrotet. Mot nordaust og Fyksesundet ligg Skårsvatnet, også kalla Gullfiskvatnet. Skårsvatnet er eit viktig friluftsområde både sommar og vinter. Frå Haukeli er det direkte sikt mot Skårsvatnet og lyden ber gjennom eit mindre dalstrøk.
Me trur og vonar innspela våre vil verta sett på som konstruktive framlegg, og at me som bur i grenda vil verta inviterte til eit samarbeid for å finna framtidsretta løysingar som både sikrar ei god drift i Haukeli, og tek vare på mest mogleg av det særpreget som grenda har i dag.

Les hele dokument her...

Word dokument: Uttale til planprogram for masseuttak i Haukeli
Kan last
a ned : høgreklikk linken og ”lagre mål som”

   
       
             
    Områdetiltak:
Tursti,Terrengsykkelsti,Skiløype,Ridesti Bygging av mosjonsvegnett
   
       
    Soldal og Porsmyr sin “Tusenårsstad” er den fine bålplassen ved rasteplassen.    
    Rasteplassen ved Skårsvatnet er ein del av Turistveg Hardanger

   
       
       
   

Lokal Informasjon:
Turistinformasjon for Kvam

Informasjon for Fyksesund landskapspark

Kart over Soldal, Porsmyr, og hele Fyksesund PDF fil ca 6 Mb.

   
             
   

 

     
     
Carwalks  / Auto Wandern

Bilvandring

(tur med bil og til fots)  
20D : Gullfiskvatnet/Øystese.

Fiskearten gullvederbuk har gjort Skårsvatnet kjend over heile landet som "Gullfiskvatnet", etter at den vart utsett her i 1914.

Skårsvatnet / "Gullfiskvatnet" - er eineståande i distriktet med sine fem fiskeartar.

   
             
             

Biletet av gullvederbukk i Skårsvatnet er frå Hardangerfjord Hotell sin internettstad.

Skriv til webansvarlig med dine forslag, idéar, kritikk: Nick Christensen